کتاب حدیث
آشنائی با حدیث وانواع ان وکتب معتبر حدیث

جوامع حدیثى

جوامع حدیثى

جامع به كتاب حدیثى‏اى اطلاق مى‏شود كه دربردارنده احادیث مربوط به همه معارف

دینى، یعنى عقاید، اخلاق، احكام و نیز ابوابى مانند تفسیر و تاریخ باشد. و نیز به كتابهایى گفته مى‏شود كه احادیث در آنها به حسب ابواب فقهى مرتب شده است.

در عصر ائمه متأخر شیعه ـ بخصوص از عصر امام رضا علیه ‏السلام به بعد ـ اصحاب ائمه به جامع ‏نگارى در حدیث روى آوردند و آثار متعددى تألیف كردند. تا آنجا كه در عصر غیبت صغرى و كبرى مهمترین كتب جامع حدیثى نگاشته شد.

در اصطلاح محدّثان متأخر شیعه، جوامع حدیثى به چهار كتاب مهم حدیثى كافى، من لا یحضره الفقیه، تهذیب الأحكام و استبصار اطلاق مى‏شود. به این چهار كتاب «جوامع اولیه» نیز گفته مى‏شود. و به سه كتاب حدیثى وافى، وسائل الشیعه، و بحارالانوار «جوامع حدیثى متأخر» و «جوامع ثانویه» گفته مى‏شود.