کتاب حدیث
آشنائی با حدیث وانواع ان وکتب معتبر حدیث

نهج ‏البلاغه وصحیفه سجادیه


ادامه مطلب

صِحاح ستّه

صِحاح ستّه

به شش عنوان از كتابهاى حدیثى اهل سنّت، از این جهت كه روایات آنها در مقایسه با سایر جوامع حدیثى از اعتبار و سندیت بیشترى برخوردارند، «صحاح ستّه»، اطلاق شده است كه به ترتیب اعتبار عبارت اند از:

1 . صحیح بخارى، تألیف محمد بن اسماعیل بخارى (متوفاى 256ق)؛

2 . صحیح مسلم، تألیف مسلم بن حجّاج قشیرى نیشابورى (متوفاى 261ق)؛

3 . سنن ابى داوود، تألیف سلیمان بن اشعث سجستانى (متوفاى 275ق)؛

4 . سنن نسائى، تألیف احمد بن شعیب نسائى(متوفاى 303ق).

5 . سنن تِرْمِذى، تألیف محمد بن عیسى ترمذى (متوفاى 279ق)؛

6 . سنن ابن ماجَه، تألیف محمد بن یزید بن ماجه قزوینى (متوفاى 273ق)؛

از آن‏جا كه سنن ابن ماجه در نگاه برخى عالمان اهل سنّت از نظر اعتبار و ارزش با پنج كتاب دیگر همتراز نیست، برخى به جاى آن مُوَطَّأ مالك بن انس (متوفاى 179ق) و برخى دیگر مُسْنَد دارمى (متوفاى 255 ق) را از صحاح ستّه به شمار آورده‏اند. به مجموعه كتابهاى شش‏گانه یاد شده، به علاوه موطّأ مالك و مسند دارمى و مسند احمد بن حنبل (متوفاى241ق)، «جوامع حدیثى اولیه اهل سنّت» یا «كتب تسعه» اطلاق شده است.بزرگ‏ترین كتاب حدیثى شیعه

بزرگ‏ترین كتاب حدیثى شیعه

بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار ائمة الاطهار در 110 جلد بزرگ‏ترین كتاب حدیثى شیعه است كه مى‏توان آن را به مثابه كتابخانه‏اى عظیم از میراث روایى شیعه دانست. این كتاب مهم‏ترین اثر عالم بزرگ و محدث سخت‏كوش، محمد باقر مجلسى است كه تألیف آن در چهل سال با یارى گروهى از شاگردان او به پایان رسید. هدف وى از تألیف این مجموعه حدیثى، احیا و در امان نگاه داشتن آثار حدیثى شیعه از خطر نابودى و فراهم آوردن زمینه مناسب براى رویكردى جدید به معارف حدیثى بوده است.

برخى از ویژگیهاى كتاب چنین است:

1 . جامع بودن؛ این اثر حوزههاى معارف دینى اعم از عقاید، تاریخ، جهان‏شناسى، اخلاق و فقه را در بردارد.

2 . ارائه آیات مرتبط با موضوع هر باب در آغاز هر باب؛

3 . ارائه توضیحات سودمند تحت عنوان «بیان» در ذیل برخى روایات؛

4 . مؤلف، احادیث را از نسخه‏ هاى صحیحى كه آنها را از كتابخانه‏هاى اقصى نقاط كشورهاى اسلامى گردآورده بود، نقل كرده است؛

5 . در برداشتن اصول و كتابهایى كه تنها از همین طریق به ما رسیده‏اند؛

6 . گنجاندن هجده رساله مستقل در آن.

مرحوم مجلسى براى تألیف این كتاب از صدها كتاب حدیثى، تفسیرى، ادبى، تاریخى و... استفاده كرده است كه رقم آنها به بیش از 600 مى‏رسدمهم‏ترین كتاب حدیثى شیعه

مهم‏ترین كتاب حدیثى شیعه

مهم‏ترین كتاب حدیثى شیعه الكافى تألیف محمد بن یعقوب كلینى رازى (متوفاى 329ق) است. این كتاب شامل سه بخش اصول، فروع و روضه است. بخش «اصول»، احادیث اعتقادى واخلاقى را در خود جاى داده است. فروع كافى متضمن احادیث فقهى و روضه، جُنگى است كه احادیث تاریخى، تفسیرى، احتجاجات، خطب و رسائل را در برگرفته است. شمار روایات كافى 16199 است. مؤلف، روایات را در بیست سال از كتب مشهور در عصر خود گرد آورده است.

برخى از ویژگیهاى كافى عبارت است از:

1 . همزمانى تألیف آن با دوران غیبت صغرا؛

2. برخوردارى از احادیث اعتقادى، اخلاقى و فقهى؛

3 . ابتكار و نوآورى مؤلف در تبویب روشمند كتاب و روایات هر باب. این میراث ماندگار از زمان تألیف تاكنون مورد توجه عالمان بوده است. مجموعه شروح، حواشى و ترجمه ‏هاى آن به بیش از چهل اثر مى‏رسد.جوامع ثانویه

جوامع ثانویه

«جوامع ثانویه» یا «جوامع حدیثى متأخر»، عنوانى است كه به سه كتاب حدیثى زیر اطلاق مى‏شود:

1. الوافى، تألیف محمد محسن فیض كاشانى (متوفاى 1091ق)؛

2. وسائل الشیعه، تألیف محمد بن حسن حُرّ عاملى (متوفاى 1104ق)؛

3. بحارالانوار، تألیف محمد باقر بن محمد تقى مجلسى (متوفاى 1111ق)؛

ویژگى مشترك این كتابها این است كه هر سه از مجموعه چند كتاب حدیثى فراهم آمده است.

الوافى در برگیرنده روایات كتب اربعه است. مؤلف ضمن حذف روایات مكرر، در ذیل روایاتِ نیازمندِ شرح، توضیحاتى سودمند آورده است. 28 جلد از این كتاب تاكنون به چاپ رسیده است.

وسائل الشیعه، تنها مشتمل بر احادیث فقهى است و در آن، علاوه بر احادیث كتب اربعه، از سایر كتابهاى حدیثى نیز احادیثى آمده، و مؤلف در ذیل پاره‏اى از احادیث توضیحاتى آورده است. این كتاب در تصحیح جدید در 30 جلد به چاپ رسیده است.

بحارالانوار، كه مفصل‏ترین و جامع‏ترین كتاب حدیثى شیعه محسوب مى‏شود، از مجموع دهها كتاب حدیثى فراهم آمده است. مؤلف آن در بسیارى از موارد توضیحاتى روشنگر، تحت عنوان «بیان»، در ذیل حدیث آورده است. این كتاب عظیم، احادیث اعتقادى، فقهى، اخلاقى، آداب و سنن تاریخ، جهان ‏شناسى و... را در بردارد و در 110 جلد به چاپ رسیده است.جوامع اولیه یاكتب اربعه

جوامع اولیه یاكتب اربعه

«كتب اربعه» یا «اصول اربعه» عنوان چهار كتاب مهم حدیثى شیعه است. از این كتابها در اصطلاح عالمان متأخر با عنوان «جوامع حدیثى متقدم» یا «جوامع اولیه» نیز یاد شده است. این چهار كتاب عبارت‏اند از:

1. الكافى، تألیف محمد بن یعقوب كلینى (متوفاى 329ق)؛

2. من لا یحضره الفقیه، تألیف محمدبن على بن بابویه، معروف به شیخ صدوق (متوفاى 381ق)؛

3 و 4. تهذیب الاحكام و الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تألیف محمد بن حسن طوسى، معروف به شیخ الطائفه (متوفاى 460ق).

این كتابها شامل 46775 حدیث است كه كافى با 18543 حدیث، مفصل‏ترین، و استبصار با 6437 حدیث مختصرترین آنها است.

نزدیكى دوران مؤلفان این چهار كتاب به عصر ائمّه، شخصیت علمى و آگاهى گسترده آنان از احادیث، شیوه تبویب و جامعیت كتابهاى فراهم آمده، ارزش و اعتبارى ویژه، در مقایسه با سایر آثار روایى، به آنها بخشیده است، به گونه‏اى كه عالمان شیعه از آغاز تاكنون شروح بسیارى بر آنها نوشته‏اند.جوامع حدیثى

جوامع حدیثى

جامع به كتاب حدیثى‏اى اطلاق مى‏شود كه دربردارنده احادیث مربوط به همه معارف

دینى، یعنى عقاید، اخلاق، احكام و نیز ابوابى مانند تفسیر و تاریخ باشد. و نیز به كتابهایى گفته مى‏شود كه احادیث در آنها به حسب ابواب فقهى مرتب شده است.

در عصر ائمه متأخر شیعه ـ بخصوص از عصر امام رضا علیه ‏السلام به بعد ـ اصحاب ائمه به جامع ‏نگارى در حدیث روى آوردند و آثار متعددى تألیف كردند. تا آنجا كه در عصر غیبت صغرى و كبرى مهمترین كتب جامع حدیثى نگاشته شد.

در اصطلاح محدّثان متأخر شیعه، جوامع حدیثى به چهار كتاب مهم حدیثى كافى، من لا یحضره الفقیه، تهذیب الأحكام و استبصار اطلاق مى‏شود. به این چهار كتاب «جوامع اولیه» نیز گفته مى‏شود. و به سه كتاب حدیثى وافى، وسائل الشیعه، و بحارالانوار «جوامع حدیثى متأخر» و «جوامع ثانویه» گفته مى‏شود.مؤلفان جوامع حدیثى

مؤلفان جوامع حدیثى


ادامه مطلب

اصحاب نور

اصحاب نور


ادامه مطلب

اصحاب اجماع

اصحاب اجماع

گروهى از اصحاب ائمه علیهم ‏السلام ، به دلیل ملازمت پیوسته با اهل بیت علیهم ‏السلام ، فراوانى نقل روایات، برخوردارى از عدالت و ستایشِ اهل بیت علیهم ‏السلام و... از چنان جایگاه بلندى برخوردار شده‏اند كه عالمان و محدثان شیعه، روایتى را كه نام یك تن از آنان در سندش واقع شده مطلقا معتبر و پذیرفتنى دنسته‏ اند ولو آنكه راوى ما بعد از وى مجهول و یا ضعیف باشد مشروط بر اینكه سند حدیث تا وى صحیح باشد. این راویان را كه «اصحاب اجماع» مى‏نامند عبارت‏اند از:

1. زُرارة بن أعین؛ 2. معروف بن خَرَّبوذ3. بُرَید بن معاویه عجلى 4. ابو بصیر اسدى (یا ابو بصیر مرادى)؛ 5. فضیل بن یسار؛ 6. محمد بن مسلم طایى؛ 7. جمیل بن درّاج؛ 8. عبداللّه‏ بن مُسكان؛ 9. عبداللّه‏ بن بُكیر؛ 10. حمّاد بن عثمان؛ 11. حمّاد بن عیسى؛ 12. أبان بن عثمان؛ 13. یونس بن عبدالرحمن؛ 14. صفوان بن یحیى بیّاع سابرى؛ 15. محمد بن أبى عمیر؛ 16. عبداللّه‏ بن مُغیرة؛ 17. حسن بن محبوب؛ 18. احمد بن محمد بن أبى نصر بزنطى.

شش نفر نخست از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهماالسلام ، شش نفر دوم فقط از اصحاب امام صادق علیه ‏السلام ، و شش نفر سوم از اصحاب امام كاظم و امام رضا علیهماالسلام هستند.شروط راوى

شروط راوى

عالمان و محدثان شرایطى را براى راوى لازم دانسته‏ اند. این شرایط عبارتند از: اسلام؛ ایمان (امامى بودن)، بلوغ، عقل، عدالت یا وثاقت و ضبط (نقل درست آنچه كه شنیده). روایت راوى تنها در صورت برخوردار بودن او از تمام این شرایط، كمال اعتبار را دارد و با فقدان شرط دوم كم اعتبار و با فقدان همه و یا یكى از شرایط دیگر كاملاً بى‏اعتبار خواهد بود.انواع راویان و تفاوت حدیث ضعیف با جعلى

انواع راویان و تفاوت حدیث ضعیف با جعلى

در یك تقسیم كلّى راویان احادیث به سه گروه قابل تقسیم‏اند: 1 ـ راویان راستگو و مورد اعتمادْ در نقل درست احادیثى كه شنیده‏اند ؛ 2 ـ راویان ناشناخته و یا غیر قابل اطمینان ؛ 3 ـ راویان دروغ‏پرواز و حدیث‏ساز.

گروه نخست مورد اعتماد و احادیث آنها حجت است. آنچه نقل مى‏كنند به معصوم علیه ‏السلام نسبت داده مى‏شود و مورد پذیرش قرار مى‏گیرد.

گروه دوم، راویانى معمولى هستند كه ممكن است به سبب كم‏اطلاعى و یا كم دقتى، حدیثى را به درستى نقل نكنند و یا معناى ناموجهى را به معصوم علیه ‏السلام نسبت دهند. اما خود، حدیثى را به دروغ نمى‏سازند و بر معصوم علیه ‏السلام افترا نمى‏بندند. احادیث این دسته ضعیف خوانده مى‏شود و قابل اعتماد نیست و به تنهایى اعتبار لازم را براى استناد در مقام عمل ندارند. اما این به معناى جعلى و ساختگى بودن این احادیث نیست و حتى در موارد بسیارى حدیث آنان به وسیله قرینه‏ها و نشانه‏هاى دیگر ـ مانند موافقت با عقل و قرآن و احادیث دیگران ـ حجیّت و اعتبار مى‏یابد. گفتنى است گاه ضعف روایت به سبب عدم اتصال حلقه‏هاى راویان به یكدیگر است كه آن نیز در برخى موارد قابل حل است.

دسته سوم، كه به دروغ حدیث مى‏سازند و آن را با احادیث دیگر محدثان در مى‏آمیزند، تعدادشان اندك است. حدیث شناسان، بسیارى از این گروه و احادیث آنان را معرفى كرده‏ اند. روایات این دسته، جعلى و یا موضوع نامیده مى‏شود و به هیچ روى قابل استناد نیستند، و حتى نقل آنها نیز جایز نمى‏باشد مگر با اشاره به جعلى بودن آنها.اصول اربعمأة

گروهى از اصحاب ائمه علیهم ‏السلام از دوران حضرت امیر علیه ‏السلام تا دوران امام حسن عسكرى علیه ‏السلام ، به ویژه در عصر امام باقر و صادق علیهماالسلام ، روایات ائمه علیهم ‏السلام را در مجموعه‏هایى گردآورى كرده‏ اند كه بعدها تعدادى از آنها را «اصل» نامیدند. شمار این اصول به چهارصد مى‏رسد و به همین دلیل آنها را اصطلاحا «اصول اربعمأة» مى‏نامند. بعدها از این مجموعه‏هاى روایى، به عنوان دست‏مایه‏هاى اولیه براى تدوین كتب اربعه شیعه استفاده شد. نقل مستقیم سخنان ائمه علیهم ‏السلام ، بر نگرفتن از كتابهاى روایى دیگر، اعتبار قابل توجه روایات آنها از نگاه محدثان و... از جمله ویژگیهاى «اصول اربعمأة» است. متأسفانه اغلب اصول به تدریج از بین رفته و فقط چندتایى از آنها باقى مانده است.فقه الحدیث

فقه الحدیث

مهم‏ترین دانش حدیثى، دانش بررسى و فهم مدلولهاى روایات است كه در اصطلاح به آن «فقه الحدیث» گفته مى‏شود. فقه‏الحدیث را از این نظر مى‏توان به‏سان دانش تفسیر قرآن دانست؛ همان‏گونه كه علوم قرآن به عنوان مقدّمه فهم مدلولهاى آیات به‏كار مى‏آید، سایر دانشهاى حدیثى همچون تاریخ و مصطلحات، مقدمات لازم را براى دركى عمیق‏تر از محتواى روایات به‏دست مى‏دهند. از آن‏جا كه روایات دربرگیرنده ژرف‏ترین مباحث در حوزه ‏هاى خداشناسى، هستى‏شناسى، انسان‏شناسى، رهبرشناسى و... هستند، چگونگى راهیافت به این معارف نیازمند رعایت قواعد و مبانى‏اى است كه در فقه ‏الحدیث بررسى مى‏شوندعلم رجال حدیث

علم رجال حدیث

نقل روایات دینى و تاریخى همراه با اَسناد آنان به مسلمانان اختصاص داشته و منابع دینى و تاریخى سایر ادیان و ملل فاقد چنین امتیازى است. به نظر مى‏رسد توصیه‏هاى پى‏درپى پیشوایان دینى به آوردن سند در كنار متن روایات، زمینه‏ساز این امر بوده است. آمدن نام راویان در آغاز هر روایت، علم رجال را، كه در آن ضمن برشمردن هویت و شخصیت راویان، میزان عدالت و وثاقت آنان بررسى مى‏شود، پدید آورد. امروزه، به‏رغم گذشت سالیان متمادى از دوران حیات راویان، به كمك منابع رجالى مى‏توان هویت راویان را شناخت و به میزان وثاقت آنان پى‏برد. بدین ترتیب مى‏توان درباره صحیح یا ضعیف بودن روایات قضاوت كرد.رابطه حدیث و فقه

رابطه حدیث و فقه


ادامه مطلب

حدیث قدسى و تفاوت آن با قرآن

حدیث قدسى و تفاوت آن با قرآن

حدیث قدسى حدیثى است كه مضمون آن در خواب یا به وسیله الهام به پیامبر صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله القا شود و آن حضرت با لفظ خود آن را بیان كند.
حدیث قدسى از جهات ذیل با قرآن متفاوت است: 1. مشتمل بر اعجاز نیست 2. در نماز به عنوان قرائت كاربرد ندارد. 3. مسّ آن بدون طهارت جایز است.اقسام حدیث

اقسام حدیث


ادامه مطلب

تدوین حدیث

ثبت و نگارش روایات، به عنوان دومین منبع شناخت دین، از آغاز مورد توجه پیشوایان دینى بوده است و در عصر پیامبر صلى ‏الله ‏علیه ‏و ‏آله شمارى از مجموعه‏هاى روایى همچون صحیفه على بن ابى طالب علیه ‏السلام و كتاب على علیه ‏السلام فراهم آمد.حديث وانواع ان وكتب معتبر احاديث

  بسمه تعالي    

در اصطلاح محدثان، به كلامى كه حكايت‏گر سخن، كردار يا تقرير معصوم (پيامبر ص و اهل بيت ع ) است، «حديث» و گاه «خبر» يا «روايت» گفته مى‏شود.

حديث، به‏دليل انتساب آن به معصوم و وحيانى بودن محتواى آن، حجت است. قرآن كريم، به مثابه قانون اساسى اسلام، بيشتر كليات را بيان كرده و تبيين تفاصيل و جزئيات را به روايات واگذار كرده است؛ از اين‏رو روايات، پس از قرآن، مهم‏ترين منبع شناخت دين به شمار مى‏آيد.